GitihoCRM

Chính sách quyền riêng tư và bảo mật

1. Lưu trữ thông tin

GitihoCRM lưu trữ thông tin của nhân viên truy cập hệ thống bao gồm email và mật khẩu (được mã hóa) để phục vụ việc xác thực đăng nhập vào hệ thống. Ngoài ra không thu thập thêm bất cứ thông tin nào khác của nhân viên

2. Bảo mật thông tin

GitihoCRM không chia sẻ thông tin của bạn với bên ngoài.

GitihoCRM sử dụng các phương thức bảo mật tốt nhất để tránh việc thông tin bị phát tán ra bên ngoài.

3. Session và cookie

GitihoCRM có sử dụng sessioncookie để phục vụ cho việc vận hành của hệ thống.

Xem thêm: