GitihoCRM

Chính sách sửu dụng

1. Phạm vi sử dụng

GitihoCRM là hệ thống quản lý thông tin khách hàng của Công ty TNHH Gitiho việt nam. Chỉ có nhân viên được cấp tài khoản mới được phép truy cập hệ thống

2. Quy định chung

Mỗi nhân viên sẽ được 01 tài khoản để truy cập hệ thống GitihoCRM (https://mywork.gitiho.com) để làm việc.

Không chia sẻ thông tin tài khoản đăng nhập đã được cấp với bất kỳ ai(kể cả cấp trên).

Không chia sẻ thông tin khách hàng đang lưu trữ tại hệ thông với bên ngoài.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin đối với tài khoản được cấp.

3. Khóa và thu hồi tài khoản

Khi nhân viên nghỉ việc, sau khi hoàn tất check list ngỉ việc tài khoản đã được cấp sẽ bị thu hồi và khóa truy cập vào hệ thống

Xem thêm: